Utbildningsmaterial: litteratur, språk och kulturhistoria

De regionala biblioteksverksamheterna i Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten i samverkan med Tjállegoahte med flera har producerat ett utbildningsmaterial om samisk kultur, litteratur och språk. Kursen finns tillgänglig för alla genom plattformen Digiteket.

Ett foto som visar en person sedd bakifrån med en samisk klädedräkt och en samisk flagga.

Syftet med kursen är att få ökad kunskap om urfolket samernas historia, språk och litteratur samt få inspiration till bibliotekets arbete.

Kunskap om samernas historia och den kolonisation som Sápmi har upplevt och fortfarande upplever, skapar förtroende och tillit i mötet med samiska personer. Detta är grundläggande för att kunna fullgöra uppdraget att ägna särskild uppmärksamhet åt samerna och stödja revitaliseringen av de samiska språken.

Kunskapsmål

När du är klar med den här kursen kommer du att ha fått:

  • inblick i samisk litteratur- och kulturhistoria under 400 år fram till idag.
  • exempel på hur folkbibliotek kan arbeta för att synliggöra och stärka de samiska språken.
  • tips på inköpskanaler för samisk litteratur.
  • konkreta och handfasta råd, tips, länkar och material.
  • förståelse för urfolket samernas livsvillkor.

Kursens upplägg

Kursen består av sju lektioner: Introduktion, Litteraturhistorien, Kulturmiljöer, Språk och identitet, Nationella minoriteter och bibliotekens roll, Koloniala strategier och Avslutning. Varje lektion inkluderar ett antal filmer, korta sammanfattningar av dessa samt diskussionsfrågor och förslag på fördjupningsmaterial. Filmerna varierar i längd från 10 till 45 minuter. Kursen avslutas med en sammanfattning samt tips på vidare läsning och användbara verktyg och webbsidor för både barn och vuxna.