Det samiska språknätverket Miessie

Under 2024 bildas ett språknätverk med fokus på samiska för små barn under samordning av Regionbibliotek Västerbotten.

Fotografi av en renkalv
Bildkälla: Canva

Språknätverket finansieras av Kulturrådet och syftar till att hitta aktörer som har uppdrag kring urfolket samernas tidigaste språkutveckling, nämligen 0-3-åringarnas. Det handlar om bibliotek, barnhälsovård, flerspråkighet med mera.

Arbetet görs i samverkan med Regionbibliotek Norrbotten och PolarBibblo och är framåtsyftande för öka kompetensen kring språkutveckling och samiska.

 

Miessie s subst. renkalv på umesamiska

 

Jenny Lindmark Svedgård Biblioteksutvecklare
E-post
jenny.lindmark.svedgard@regionvasterbotten.se
Mobil
070-322 86 77
Bild på Jenny Lindmark Svedgård
Frida Värnlund Projektledare
E-post
frida.varnlund@regionvasterbotten.se
Mobil
076-144 37 49
Bild på Frida Värnlund