Läslitt i härlitt

Med projektet läslitt i härlitt vill Regionbibliotek Västerbotten genom att möjliggöra platsbaserade läsupplevelser göra litteratur och läsande närvarande och mer angelägen för fler. Vi vill utveckla och ställa frågor kring litteraturen som konstform. Vilka krav ställs på litteratur när den skrivs, publiceras och läses i en mobiltelefon och med en direkt relation till en plats? Vilka möjligheter ger det?

Funktionaliteten för att lämna litterära spår är redan byggd och till viss del testad i härlitt. Ett litterärt spår lämnas på en plats, direkt i appen, och låses upp och kan läsas först när användaren befinner sig på samma plats. För närvarande pågår arbetet med att ta fram och implementera avtal med författare för såväl längre som kortare skrivuppdrag i härlitt.