Regionbibliotek Västerbotten

Regionbibliotek Västerbotten har länet som arbetsfält och ingår i det nationella biblioteksnätverket. Vi arbetar för att främja utveckling, samarbete och kvalitet i länets folkbiblioteksverksamheter och för att stärka bibliotekens roll som en kraft för demokrati, delaktighet och mångfald. Regionbibliotek Västerbotten har också ett litteratur- och läsfrämjande uppdrag, samt ansvar för länets tre sjukhusbibliotek.

Regionbibliotek Västerbotten på Facebook

Regionbibliotek Västerbotten på Instagram