Hbtq-diplomering 2020

Under 2020 genomförs en satsning på hbtq-diplomering av bibliotek i Västerbotten. Diplomeringen är ett samarbete mellan Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten.

Syftet med diplomeringen är att påbörja ett strukturerat och långsiktigt arbete med hbtq, normer och jämlikhet i bibliotekets verksamhet utifrån målgrupp, arbetsmiljö och utveckling.

Hbtq-diplomeringen är ett viktigt stöd för biblioteken i arbetet med det demokratiska uppdraget, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.


Planerade utbildningsdagar

 

V8-biblioteken

Ungefärliga tider: 9:30-16:00

Hotell Lappland, Lycksele:

Träff 1) 2020-02-18  

Träff 2) 2020-10-27 eller 2020-10-28

 

Skellefteå

Ungefärliga tider: 9:30-16:00

Scandic hotell, Skellefteå:

Träff 1) 2020-02-20

Träff 2) 2020-10-21 eller 2020-10-22

 

Umeåregionens bibliotekssamarbete

Ungefärliga tider: 9:30-16:00

Umeå Folkets hus, Umeå

Träff 1) 2020-10-14 eller 2020-10-15

Träff 2) 2020-11-11, 2020-11-12, 2020-11-16 eller 2020-11-19

 

Christer Edeholt Biblioteksutvecklare
E-post
christer.edeholt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 09
Helena Gard Hälsoutvecklare
E-post
helena.gard@regionvasterbotten.se
Susanne Ljungström Biblioteksutvecklare
E-post
susanne.ljungstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-328 41 35