Hbtq-diplomering 2020

Under 2020 genomförs en satsning på hbtq-diplomering av bibliotek i Västerbotten. Diplomeringen är ett samarbete mellan Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten.

Syftet med diplomeringen är att påbörja ett strukturerat och långsiktigt arbete med hbtq, normer och jämlikhet i bibliotekets verksamhet utifrån målgrupp, arbetsmiljö och utveckling.

Hbtq-diplomeringen är ett viktigt stöd för biblioteken i arbetet med det demokratiska uppdraget, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Planerade utbildningsdagar

V8-biblioteken

Ungefärliga tider: 9:30-15:00

Hotell Lappland, Lycksele:

Träff 1) tisdag 2020-02-18  

Träff 2) tisdag 2020-10-27

 

Skellefteå

Ungefärliga tider: 9:30-15:00

Scandic hotell, Skellefteå:

Träff 1) torsdag 2020-02-20

Träff 2) torsdag 2020-10-22

 

Umeåregionens bibliotekssamarbete

Sista dag att skicka in verksamhetens intresseanmälan är 2020-04-15

Lokal meddelas senare. Ungefärliga tider: 9:30-15:00

Träff 1) 2020-09-10 eller 2020-09-17

Träff 2) 2020-11-12 eller 2020-11-19

 

Christer Edeholt Biblioteksutvecklare
E-post
christer.edeholt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 09
Helena Gard Hälsoutvecklare
E-post
helena.gard@regionvasterbotten.se
Susanne Ljungström Biblioteksutvecklare
E-post
susanne.ljungstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-328 41 35