Kontakt

Postadress

Region Västerbotten
901 89 Umeå

Besöksadress

Regionens hus
Köksvägen 11
907 37 Umeå

Helena Björnwall Åström Regionbibliotekschef
E-post
helena.bjornwall.astrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 33
Bild på Helena Björnwall Åström
Pia Brinkfeldt Biblioteksutvecklare
E-post
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 45
Bild på Pia Brinkfeldt
Christer Edeholt Biblioteksutvecklare
E-post
christer.edeholt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 09
Bild på Christer Edeholt
Jenny Lindmark Svedgård Biblioteksutvecklare
E-post
jenny.lindmark.svedgard@regionvasterbotten.se
Mobil
070-322 86 77
Bild på Jenny Lindmark Svedgård
Susanne Ljungström Biblioteksutvecklare
E-post
susanne.ljungstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-328 41 35
Bild på Susanne Ljungström
Johan Sundlöf Biblioteksutvecklare
E-post
johan.sundlof@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 46
Bild på Johan Sundlöf
Frida Värnlund Projektledare
E-post
frida.varnlund@regionvasterbotten.se
Mobil
076-144 37 49
Bild på Frida Värnlund