Kontakt

Postadress

Box 443
901 09 Umeå

Besöksadress

Västra Norrlandsgatan 13, Umeå

Helena Björnwall Åström Regionbibliotekschef
E-post
helena.bjornwall.astrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 33
Pia Brinkfeldt Biblioteksutvecklare (föräldraledig, arbetar deltid)
E-post
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 45
Christer Edeholt Biblioteksutvecklare
E-post
christer.edeholt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 09
Rebecca Eriksson Projektledare
E-post
rebecca.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-579 57 70
Carl Axel Gyllenram Bibliotekskonsulent, litteratur- och läsfrämjande
E-post
carl-axel.gyllenram@regionvasterbotten.se
Mobil
070-258 57 26
Jenny Lindmark Svedgård Biblioteksutvecklare
E-post
jenny.lindmark.svedgard@regionvasterbotten.se
Mobil
070-322 86 77
Susanne Ljungström Biblioteksutvecklare
E-post
susanne.ljungstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-328 41 35
Johan Sundlöf Biblioteksutvecklare
E-post
johan.sundlof@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 46