Läsfrämjande

Att kunna ta del av information och litteratur är grundläggande för lärande och delaktighet i ett demokratiskt samhälle. För att kunna göra det behöver varje individ ha tillgång till ett språk.

Den språkutvecklande processen startar redan hos det lilla barnet, vars ordförråd ökar och utvecklas genom högläsning, samtal och berättande. Bibliotekens läsfrämjande uppdrag hänger samman med språkutveckling. Med särskilt fokus på de allra minsta barnen och deras familjer bedriver regionbiblioteket ett samarbete med andra läs- och språkfrämjare kring små barns språkutveckling.

Läsningen i sig har också ett eget värde. Den bidrar till personlig utveckling, konstnärliga upplevelser och bildning. Att arbeta läsfrämjande – och att verka för läslust - är därför en av bibliotekens viktigaste uppgifter, i synnerhet som både nationella och internationella rapporter visat att läsförmågan och läsförståelsen sjunker hos vissa befolkningsgrupper i samhället.

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för att

  • Lyfta fram aktuell forskning och metodutveckling för att stödja folkbibliotekens läsfrämjande arbete
  • Värna det livslånga läsandet
  • Arbeta för att realisera en regional läsluststrategi för alla slags läsare
  • Folkbibliotekens personal stärks i sitt litteraturförmedlande uppdrag

 

Västerbotten läser

Västerbotten läser är ett arbete inom den ordinarie läsfrämjande verksamheten på alla bibliotek i länet. Biblioteken bestämmer själva hur aktivt de vill delta i projektet.

Initiativet kommer från de tidigare ”en bok – en plats”-projekten ”Norsjöbygden läser”, ”Skelleftebygden läser”, ”Umeåregionen läser” och syftar till att stötta länets bibliotek i att arbeta läsfrämjande med hjälp av bland annat gemensamma berättelser, läsande profiler och nya metoder för läsfrämjande arbete. Västerbotten läser har också inspirerats av "Canada reads".

Västerbotten läser

 

Regnbågshyllan

Regnbågshyllan på webben är en normkritisk hylla med boktips, länkar och annat som har ett hbtqi-perspektiv. Regnbågshyllan administreras av Regionbibliotek Västerbotten och tipsen kommer från personal från olika bibliotek. 

Regnbågshyllan

Christer Edeholt Biblioteksutvecklare
E-post
christer.edeholt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 09
Bild på Christer Edeholt