Småprat

Småprat i Västerbotten är både ett regionalt arbete kring barns språkutveckling och ett regionalt Bokstartsprojekt med medel från Kulturrådet.

Arbetet med Småprat sker både i kommunerna men också på en regional nivå, med en särskild arbetsgrupp. Bland annat har vi arbetat med metodfilmer och med podd, med föräldrar som målgrupp. Vi har också arbetat med att ta fram regionala gåvoböcker som når det lilla barnet före det att det är fyra månader gammalt. Just nu delar vi ut den textlösa pekboken Här är du.

På webben småprat.se kan alla som vill läsa mer om både löpande arbete och om det kommande projektet. Det går bra att både använda och att dela allt materiel från webben, både filmer och mallar.

Till webbsidan småprat.se

 

Här är du

En västerbottnisk pekbok som delas ut till alla nyfödda i Västerbotten. Boken är illustrerad av Jenny Berggren. 

Omslagsbild för årets nyföddbok. Illustration av Jenny Berggren