NYHETER 2024-06-26

Sök Region Västerbottens kulturstipendium

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden.

Fotografi på en mikrofon i förgrunden, människor i bakgrunden.

I år fördelar fördelar Region Västerbotten kulturstipendium inom områdena musik, litteratur och Samisk slöjd. Region Västerbotten fördelar även ett bildkonststipendium samt ett hederstipendium i form av en gåva.

Kulturstipendiet uppgår till 75 000 inom respektive kulturområde. Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor.

Ansökan ska vara Region Västerbotten tillhanda senast onsdag 19 juni 2024. Detta innefattar även eventuella bilagor. 

Läs mer och ansök om Region Västerbottens kulturstipendium

 

 

Kontakt

Richard Ström, Kulturstrateg
E-post: richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-6575773

 

 

Tillbaka till nyhetslistan