NYHETER 2021-02-05

Stipendium till kulturskapare i Barentsområdet

Den 8 februari öppnar ansökan till Barents Scholarship for Cultural Cooperation – ett stipendium som uppmärksammar konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Summan är 100 000 kronor.

Utdelningsceremoni stipendiater 2019 Foto: Norska barentssekretariatet

– Det är glädjande att vi trots pandemins påverkan kan få till ett av länets viktiga internationella kulturstipendium. Jag hoppas alla kulturintresserade hjälper till att sprida kunskap om den här möjligheten så att det inte går någon av länets kulturskapare förbi, säger Joakim Sandberg, regionkulturchef, Region Västerbotten.

Det är nätverket Joint Working Group on Culture (JWGC) som vartannat år sedan 2017 utlyser ett stipendium med syfte att stärka kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna i Barentsområdet. Västerbotten är en av de 13 regionerna i området som sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. Utifrån inkomna ansökningar nominerar Region Västerbotten en kandidat från Västerbotten och JWGC väljer slutligen en stipendiat från varje land.

– Det här stipendiet vill ju stimulera till konstnärliga samarbeten över gränserna i norden och kring Barents hav. Det i sig är inte bara ett konstnärligt samarbete, det är i dessa tider också ett fredsarbete, säger Joakim Sandberg.

Stipendiet kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare. Mottagaren ska vara verksam inom Barentsområdet och kunna uppvisa:

  • erfarenhet av tidigare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • ambition och vilja till ytterligare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • hög konstnärlig kvalitet i tidigare arbete

Ansökningsperioden pågår 8 februari – 15 mars 2021.

Mer information och ansökan

 

För mer information:

Joakim Sandberg 
Regionkulturchef, Region Västerbotten
073-807 57 90, joakim.sandberg@regionvasterbotten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan