NYHETER 2024-05-31

Temadag med fokus på samiska språk

Regionbibliotek Västerbotten arrangerar en branschdag för dig som jobbar med små barns språkutveckling, på temat flerspråkighet med ett särskilt fokus på samiska.

Småprats temadag fokuserar på att stärka de samiska språken. Foto: Regionbibliotek Västerbotten

Datum: 4/6 2024
Tid: 9.00-15.30
Plats: First Camp Ansia, Lycksele, eller digitalt på webben

Att se och höra samiska i sin vardag är helt avgörande för en revitalisering av språket. Det finns idag många viktiga instanser för att stärka barns språk – men för att levandegöra samiskan är det, förutom föräldrar och andra släktingar, professionerna närmast barnen som kan göra just det. Sápmi är stort och av Västerbottens alla kommuner är tio stycken samiska förvaltningskommuner, och i dem bor många samiska barn.

I Lycksele arrangeras den 4/6 en heldag för professioner som möter små barn och deras föräldrar, på temat flerspråkighet. Dagen har ett extra fokus på samiska. Syftet med dagen är att kunskapshöja för att slå hål på myten om att det är en språklig svaghet att vara flerspråkig. När språkinlärningen sker parallellt drar språken i stället nytta av varandra. Dessutom är språk och identitet starkt sammankopplade.

Arrangör av dagen är det regionala språkutvecklingsprojektet Småprat, Region Västerbotten. Ur programmet vill projektledaren Frida Värnlund, Regionbibliotek Västerbotten, särskilt lyfta Polarbibblo, en sajt där barn från de nationella minoriteterna har en egen röst; det samiska språknätverket Miessies arbete; samrådet med barn i Skellefteå och hur de samiska småbarnen stärks i sin samiska kultur i förskolor i Vilhelmina.

Länk till programmet

Läs mer om Småprat - Bokstart i Västerbotten

Kontakt

Frida Värnlund, projektledare Småprat – Bokstart i Västerbotten
frida.varnlund@regionvasterbotten.se
076-144 37 49

 

Tillbaka till nyhetslistan