Digital läsning med Sylvana Sofkova Hashemi

Digitala textkompetenser och undervisning: multimodalt meningsskapande som adekvat digital kompetens. Teknologin erbjuder idag möjligheter för aktivt, deltagande och kreativt lärande. Många upplever att det råder en spänning mellan skärmkulturen och skolans dominerande former av textaktiviteter med tal och skrift i fokus.


Foto: Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Välkommen till en digital förelsäsning den 19 april kl. 15.15-16.15

Digitala medier tillgängliggör en bredare repertoar av presentationsformat där olika uttrycksformer som bild, ljud och text ofta samspelar. Målet med föredraget är att lyfta och relatera dessa förändringar till elevers språkliga och textuella utveckling och lärares undervisning och bedömning.

  • Vad innebär att läsa och skriva idag?
  • Hur förbereder vi för en undervisning där eleven ges förutsättningar till att utveckla digitala multimodala textkompetenser?
  • Hur utvecklar vi en gemensam förståelse för kvalité och bedömning av digitala och multimodala textkompetenser?

Sylvana Sofkova Hashemi, PhD, docent i ämnesdidaktik med inr. mot svenska och professor i digitalt lärande har mångårig erfarenhet av forskning kring skolans digitalisering med särskilt fokus på teknikmedierad undervisning och bedömning av digitala, multimodala texter. Sylvana är en anlitad forskare från Skolverket och forskar om hur förändringar i hur vi kommunicerar och lär påverkar läs- och skrivutveckling och undervisning, samt lärares professionella kunskap. I samverkan med lärare har hon bl.a. tagit fram modeller för design för undervisning med digitala verktyg.