Disputation − Stomier i ett glesbygdsperspektiv

Simon Näverlo, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, försvarar sin avhandling "Stomier i ett glesbygdsperspektiv − En utvärdering av karaktäristika, skillnader och förbättringsmöjligheter" den 3e april i Storuman.


Fakultetsopponent: Ingvar Syk, Lunds universitet
Huvudhandledare: Karin Strigård, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet
Bihandledare: Anette Edin-Liljegren, Glesbygdsmedicinskt centrum, Inst. för omvårdnad, Umeå universitet, Ulf Gunnarsson, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet

Se disputationen på distans

Vi följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset Covid-19 och följer myndigheternas restriktioner och rekommendationer för att förhindra spridningen. Vi rekommenderar därför intresserade att se disputationen på distans.

Disputationen äger rum den 3 april 2020 kl 9.00-12.00 i Storuman på Hotell Toppen. 

För att följa disputationen direkt, använd denna länk: https://youtu.be/27BEk8uiVh0

Ett samarbete mellan Glesbygdsmedicinskt centrum och institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap