Introduktion till Hållbar Sjukvård

Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården. Du som deltar som konsult eller leverantör till sjukvården får en god insikt i de möjligheter och hinder som finns i vården. Värdefulla kunskaper som skapar en djupare förståels och därmed fördelar i förhållandet till sjukvården. Hållbar sjukvård inkluderar alltifrån minskade utsläpp av läkemedel i miljön till energieffektivisering av sjukhusbyggnader. Under kusen varvas teoretiska moment med övningar, där du som deltagare kan ta upp frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde. Efter utbildningen har du fått djupare kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas. Hållbar sjukvård är även en hävstång mot en med motståndskraftig sjukvård. I kristider har lösningar som; mer flergångsmaterial man kan sterilisera själv, tvätta lokalt istället för engångskläder, re-processing, egenproduktion av energi vid avbrott m.m. varit avgörande för en fungerande sjukvård.

Kursen ges av Nordic Center for Sustinable Healthcare (NCSH) i samverkan med Region Västerbotten, Innovation & Partnerskap.
Foto: Kontakt: Sara.h.nilsson@regionvasterbotten.se 0703038101

Introduktion till Hållbar Sjukvård-

 

Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården. Vi hoppas på deltagare från närliggande regioner också så vi kan dela våra erfarenheter. Du som deltar som konsult eller leverantör till sjukvården får en god insikt i de möjligheter och hinder som finns i vården. Värdefulla kunskaper som skapar en djupare förståelse och därmed fördelar i förhållandet till sjukvården. Hållbar sjukvård inkluderar alltifrån minskade utsläpp av läkemedel i miljön till energieffektivisering av sjukhusbyggnader. Under kusen varvas teoretiska moment med övningar, där du som deltagare kan ta upp frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde. Efter utbildningen har du fått djupare kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas. Hållbar sjukvård är även en hävstång mot en mer motståndskraftig sjukvård. I kristider har lösningar som; mer flergångsmaterial man kan sterilisera själv, tvätta lokalt istället för engångskläder, re-processing, egenproduktion av energi vid avbrott m.m. varit avgörande för en fungerande sjukvård. Ett mer utförligt program kommer senare. Kursen ges av Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) i samverkan med Region Västerbotten, Innovation & Partnerskap. OBS att Norrlands Universitetssjukhus är medlemmar i NCSH och därmed är kursen gratis för alla med anställning knutna dit.

Alla sjukhus, hälsocentraler, boenden och tandkliniker kan bli medlemmar utan kostnad. Företag betalar beroende på storlek.

Mer om NCSH: https://www.nordicshc.org/

 

Datum

2020-10-15

Tider

Dag 1: 12:00 - 16:00

Ort

Umeå

Plats

NUS, Bärnstenssalen vid Södra entrén

Målgrupp

Anställda inom sjukvården, konsulter, revisorer och leverantörer till sjukvården

   
   
   

Kursavgift

2 950 kr exkl. moms, gratis för medlemmar i TEM:s nätverk och NCSH

Övrigt

Anmälan: tem@tem.se

Ansvarig

Sara Nilsson, Projektkoordinator på Innovationssluss Västerbotten, 070-303 81 01, sara.h.nilsson@regionvasterbotten.se

 

Sista anmälningsdag är 2020-10-01