Kommer de stora investeringarna i norra Sverige att bidra till Västerbottens smarta utveckling?

Är du nyfiken och vill veta mer om utmaningar och möjligheter med samhällsomvandling Västerbotten? Vad är potentialen och hur ska det integreras i vårt regionala utvecklingsarbete? Missa inte vårt webbinarium den 29 februari kl 09.30-12.00

Västerbotten står inför stora förändringar för att klara den hållbara sammhällsomställningen där satsningarna är många och stora. Det beräknas investeringar för 1  400 miljarder kronor i Norrbotten och Västerbotten fram till år 2040 och att över
100 000 människor behöver flytta hit.

I norra Sverige lyfts kompetensbehovet som en av de största utmaningarna. Även inom EU har frågan fått än högre prioritet i och med att kompetens och omställning på arbetsmarknaden lyfts fram som avgörande för att lyckas med såväl den gröna omställningen, digitalisering och smart specialisering.

Hur påverkas samhället av de stora investeringarna? Kan samhällsomvandlingen bidra till att nya sätt för Västerbotten att organisera befintliga regionala tillgångar, för fler arbetstillfällen och smartare sätt att skapa värden för Västerbotten och dess invånare.

För att hjälpa oss förstå och ge oss kunskap deltar:

Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå Universitet, berättar om utmaningar och möjligheter med samhällsomvandlingen i norra Sverige.

Emelie Hane-Weijman, forskar på arbetsmarknadsfrågor, arbetskraftsrörlighet och regional omvandling, ger en fördjupad förståelse kring Västerbottens framtida omvandlingspotential utifrån flertal parametrar.

Välkomna och introduktion till dagen
Marta Bahta, Strateg Internationalisering, Region Västerbotten

Norra Sveriges möjligheter och utmaningar med den gröna omställningen
Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå Universitet

Vad är framtidens potential för Västerbotten - Så förstår vi oss själva bättre?
Emelie Hane-Weijman, forskare på i ekonomisk geografi vid Umeå Universitet

Gruppdiskussioner (bryter upp i online grupper)

Reflektioner och avslut

Låter det intressant? Missa inte att registrera dig här senast den 26 feb

Här finns länk till registrering: https://forms.office.com/e/LX8NiD0dSY