Kompetensförsörjning i Västerbotten: Att skapa attraktiva platser - Dialogmöte med Region Västerbotten och Umeå Universitet

Mellan Umeå Universitet och Region Västerbotten finns ett samverkansavtal där ett utpekat fokusområde är kompetensförsörjning. För att konkretisera samverkan inom området bjuder vi under 2021 och 2022 in till dialogmöten, inriktade på olika kompetensförsörjningsteman. Genom dessa möten vill vi stärka samverkan mellan Umeå Universitet och Region Västerbotten samt knyta an till andra aktörer inom området. Vi önskar också öka kunskapen kring såväl aktuell forskning som det operativa arbetet som sker inom kompetensförsörjningsområdet genom Region Västerbotten.

Personer, möte, utbildning. team

Målgrupper

Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer
Främjandesystem och intresseorganisationer
Myndigheter
Branscher och företag

När

Onsdag den 7 december 2022, klockan 13.00-15.00

Dialogmötet sker digitalt i Zoom

https://regionvasterbotten-se.zoom.us/j/84370439121

Bakgrund och fakta

Vi måste bli fler. Så kan man enkelt sammanfatta vad som behövs för att möta Västerbottens utmaningar med kompetensförsörjning. Den redan stora efterfrågan på arbetskraft inom alla yrkesområden har blivit än större i och med tillväxten och etableringarna i vår region. Bristen på arbetskraft är en utmaning för alla länets kommuner och för såväl offentlig som privat sektor.
I Västerbotten har vi idag en rekordlåg arbetslöshet och antalet lediga jobb är fler än de arbetssökande i regionen. Västerbottens skriande behov av arbetskraft och inflyttning gör att vi måste vända på begreppen, vända på flyttrender, vända på bilden av Västerbotten och norra Sverige och få människor att vilja vända just norrut. Temat för dagen – Att skapa attraktiva platser i hela Västerbotten.

Program

13.00-13.10
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten,
Dieter Müller, vicerektor Umeå universitet hälsar välkommen.

13.10-13.30

Cecilia Sandström, Samhällsbyggnadsprojekt Granö.

13.30-13.50

Att vända utvecklingen, Att få byn att växa.
Zandelie Hällgren
Berättar om kampanjen ”Vi ska flytta till Bastuträsk”

13.50-14.00

Rast

14.00-14.30

Madeleine Eriksson och Marco Eimermann, Universitetslektorer vid institutionen för geografi.
Forskarpanel.

14.30-14.50

Samtal i mindre grupper.

14.50

Sammanfattning, avslut och en blick mot kommande möten.

 

Kontaktperson

Annica Mäkitalo
Strateg näringsliv och utbildning
Region Västerbotten
Regional utveckling
annica.makitalo@regionvasterbotten.se