Föreläsning från Nus: ”Skelleftesjukan” - Då och nu

Jonas Wixner, Björn Pilebro och Intissar Anan från Region Västerbotten kommer att föreläsa på temat ”Ärftlig transtyretinamyloidos – från symtomlindring till potentiell bot”.


Föreläsningen blir en sammanfattning av arbetet med sjukdomen ärftlig transtyretinamyloidos, Skelleftesjukan. Från dåtid, 1960-talet, till nutid. Den kommer att innehålla
spännande skildringar av både det kliniska arbetet och forskningen.

Denna är den andra föreläsningen i en serie från Norrlands universitetssjukhus. Föreläsningarna går allt se på plats på Nus, och på distans via videolänk.

Torsdag 27 oktober, klockan 16.00–17.00.
Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå