Smartbygd i Storumans centrum

Varmt välkommen till Storuman! Nu bjuder vi, Region Västerbotten och Storumans kommun tillsammans med SVA & Hemvärnet, in till två dagars event i Storuman för att presentera goda exempel och testmöjligheter.


Bakgrund

Vi har under juni och juli bjudit in till tre digitala seminarier för att presentera och diskutera hur nya lösningar på samhällets utmaningar kan födas, utvecklas och testas i glesbygden. Vi vill visa på en lång rad spännande lösningar, som tagits fram av små och stora företag, och som testas i framför allt Västerbotten och Närsjukvården i Södra Lappland, en region med decenniers erfarenheter av nya tekniska lösningar anpassade till glesbygdens förutsättningar.

Närsjukvården i södra Lappland och kommunerna driver projekt för att uppnå god och nära vård i en glest befolkad region. Några av projekten kommer presenteras i Storuman i augusti.

• Testbädd för flyg och vård
• Morgondagens brevduvor – för god och nära vård först på landsbygden
• Smart landsbygd
• God och Nära vård

LÖRDAG 28 AUGUSTI KL 09:30 - 16:30
STORUMANS CENTRUM – SMARTBYGD

Aktiviteter i hela Storumans centrum

Region Västerbotten och Storumans kommun tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Hemvärnet bjuder in till aktiviteter i hela Storumans centrum.

Du inbjuds att besöka en rad stationer efter Hälsans stig. Denna dag vill visa på vikten av beredskap i samhället så förutom vård och transporter så kommer SVA, Hemvärnet och flera andra stora aktörer att visa på vikten av civil beredskap.

Upptäck något nytt på stationerna längs Hälsans stig i Storuman:

 • Räddningstjänsten - Demonstrationer av riddarna i nöden!
 • Folkets Hus - Föredrag & presentationer:
 • VR-teknik i vårdens tjänst, Teknik i äldreomsorgen, Digitala tjänster, orkar vi mer?
 • Storumans Folkhögskola - SVA, Folkhögskolan & Hemvärnet.
 • Civilförsvar, krisberedskap och livmedelsberedskap, Prepping, demo av militärens
 • CBRN-utrustning (upptäckt av smittor och andra farliga ämnen), visning av mobil
 • PCR-apparat för att upptäcka smitta + visning av drönare
 • Storumans sjukstuga - Närsjukvården Södra Lappland
 • Öppet Hus. När det är viktigt att vården är nära. 5G installerat i Storuman!
 • Luspengymnasiet - Ungdomsmottagningen
 • ”Dejting för vård” – boka digitala besök, demonstration av app & videosamtal
 • Kommunhuset – information kommer
 • Glesbygdsmedicinskt Centrum - Vård och omsorg på distans. Nordiska exempel.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Hemvärnet är med i Storuman!

SVA tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket har fått i uppdrag att undersöka hur den svenska livsmedelsberedskapen kan förbättras. Sverige är idag beroende av just-in-time leveranser av många varor från utlandet. Vid en plötslig avspärrning skulle det snabbt uppstå en brist av livsmedel i butikerna. Hur kan Sveriges befolkning ha tillgång till säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap?

Hur kan vi ställa om så vi får en mer robust produktion av våra livsmedel? Men ocks hur kan hushållen ta ett eget ansvar under en kortare period?

SVA har en viktig del i arbetet med det nationella smittskyddet, som i sig är en del av beredskapsarbetet. För att lösa dessa uppgifter driver SVA flera projekt ihop med Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna, och Hemvärnet. Nu vill myndigheten visa hur vi jobbar ihop och vi börjar i Norrland.

Ann Lindberg, Generaldirektör för SVA, kommer att närvara vid eventen, tillsammans med andra representanter från samverkande myndigheter.

SVA kommer också att få speciell hjälp av Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten, det lokala hemvärnet samt Storumans Folkhögskola.

Helgens event:

Se inbjudan

Fredag 27 augusti

Kl. 09.30-16.30 Storumans flygplats

Vården kan komma - program kring god och nära vård på distans. Framtidens vård och
framtidens transporter i Smartbygd med presentationer och demonstrationer på plats.

Kl. 19.30 Mingel & mat, Hotell Toppen
(320 kr + moms/pers, begränsat antal platser, förbokning)

Lördag 28 augusti

Kl. 09.30-16.30 Smartbygd - Storuman centrum

Vården kan komma, Region Västerbotten tillsammans med Storumans kommun, SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt & Hemvärnet om civil krisberedskap. Goda exempel visas längs Hälsans stig.