Två turboväxlar för extraordinär samhällsomvandling

Under april så erbjuds det två konferenser om två olika projekt som berör samhällsomvandlingen. Relocateprojekten som utvecklat metoder för att göra det enklare för de som är utan arbete att vilja flytta till Skellefteå och The North Sweden Green Deal (NSGD) som lyfter utmaningar och möjligheter vid extraordinär samhällsomvandling.

 
Relocateprojekten

Den 18:e april erbjuder Relocateprojekten en fullspäckad dag där vi delar med oss av de metoder som prövats och utvecklats för att göra det enklare för de som är utan arbete att flytta till Skellefteå för att arbeta, bo och leva.

The North Sweden Green Deal
Den 19:e april erbjuder The North Sweden Green Deal projektet (NSGD) dig som arbetar för kommunal samhällsutveckling inom Region Norrbotten och Region Västerbotten att mötas för att inspireras, dela erfarenheter och samtala kring utmaningar och möjligheter vid extraordinär samhällsomvandling.

Obs! "NSGD-dagen" smygstartar redan den 18:e april för dig som vill lära mer om Utbildningar som matchar behoven på arbetsmarknaden och som önskar besöka nya Voccational Center på VUX. Vi bjuder därefter även på ett matigt mingel på Sara kulturhus!