Utbildningsserie om digital läsning

Nya förmågor krävs för digital läsning. En stor del av informationshämtningen och läsningen sker idag digitalt så vilken effekt har digitala texter på läsförmågan?


Foto: Foto: Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Region Västerbotten med Mediacenter tillsammans med Regionbibliotek Västerbotten bjuder in till en utbildningsserie där vi  fokuserar på den digitala läsningens kontext, påverkan och betydelse för elevernas läsförmåga. Med inspel från våra skolmyndigheter, framstående forskare, erfarna  pedagoger och vassa representanter från biblioteket vill vi problematisera och vidga perspektivet kring digital läsning.

Lokal

P5, Storgatan 46 Umeå eller digitalt beroende på anmälan.

Program den 29 november 2022

14.00-14.10 Välkomna! Digital läsning
Linda Rudolfsson, Magnus Rönnholm och Peter Hjelm från Mediacenter, Region Västerbotten modererar föreläsningen.

14.10-14.40 Skolverket - stöd och insatser
Läsning är en central del inom undervisning och utbildning – och i samhället i stort. I och med den digitala utvecklingen är det förstås grundläggande för alla att utveckla en god läsförmåga även digitalt. Med den här föreläsningen vill vi med utgångspunkt i styrdokument och Skolverkets stöd öka förståelsen för och kunskaperna om digital läsning.

        
Karin Örn arbetar som undervisningsråd på Skolverket med bland annat frågor inom språk-, läs- och skrivutveckling samt digitalisering.


14.45-15.30 Elevers läsande av texter i digitala miljöer
De senare årens digitalisering har inneburit att texter allt oftare består av flera uttryckssätt, såsom traditionell text i kombination med både rörlig bild och ljud. De befinner sig dessutom i högre grad i föränderliga och interaktiva miljöer online. Det här ställer delvis nya krav på vad det innebär att kunna läsa och skriva och undervisningen behöver utforska fler vägar än tidigare för att eleverna ska få stöd i att ta till sig och hantera information.

I föreläsningen kommer vi specifikt att lägga fokus på vad digital läsning kan innebära. Vi kommer också tillsammans pröva hur undervisningen kan stötta eleverna i att läsa, förstå och tolka texter i digitala miljöer.


Lisa Molin är Fil.dr. Lektor i literacy och skolans digitalisering
Center för skolutveckling, Utbildningsförvaltningen, Göteborgs stad samt
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP), Göteborgs universitet.

15.30-16.00
Fika, samtal och diskussion.

16.00-16.30 Digital läsning och betydelsen av plats
Regionbibliotek Västerbotten utvecklar mobilapplikationen härlitt som kopplar ihop litteratur, läsning och plats. Genom att addera flera kontexter till en text händer något med läsningen och i arbetet med härlitt utforskar vi hur litteratur både kan berättas och upplevas digitalt. Under den här halvtimmen får du veta mer om hur appen kom till och hur den fungerar. 

         
Pia Brinkfeldt arbetar som biblioteksutvecklare vid Regionbibliotek Västerbotten.

16.30 Avrundning och Save the date till vårens kommande Pop up-föreläsning
Linda Rudolfsson, Magnus Rönnholm och Peter Hjelm från Mediacenter, Region Västerbotten

 

Målgrupp
Pedagoger i Västerbotten

Lokal i centrala Umeå eller digitalt.
Efter anmälan skickas adress eller länk beroende på hur du valt att delta.

_______________________________________________________________________________

Kontaktperson
Peter Hjelm
Strateg Näringsliv och utbildning, IT-pedagog Mediacenter
E-post peter.hjelm@regionvasterbotten.se