Vården kan komma

Nu bjuder vi, Region Västerbotten och Storumans kommun tillsammans med SVA & Hemvärnet, in till två dagars event i Storuman för att presentera goda exempel och testmöjligheter.


Bakgrund

Vi har under juni och juli bjudit in till tre digitala seminarier för att presentera och diskutera hur nya lösningar på samhällets utmaningar kan födas, utvecklas och testas i glesbygden. Vi vill visa på en lång rad spännande lösningar, som tagits fram av små och stora företag, och som testas i framför allt Västerbotten och Närsjukvården i Södra Lappland, en region med decenniers erfarenheter av nya tekniska lösningar anpassade till glesbygdens förutsättningar.

Närsjukvården i södra Lappland och kommunerna driver projekt för att uppnå god och nära vård i en glest befolkad region. Några av projekten kommer presenteras i Storuman i augusti.

• Testbädd för flyg och vård
• Morgondagens brevduvor – för god och nära vård först på landsbygden
• Smart landsbygd
• God och Nära vård

FREDAG 27 AUGUSTI KL 09:30 - 16:30
STORUMANS FLYGPLATS – VÅRDEN KAN KOMMA

Ett möte med framtidens vård och framtidens transporter

Under dagen vill vi visa upp innovativa tekniska lösningar och produkter inom vård och transport. Presentationer och demonstrationer och samtal. Projekt och samarbeten med organisationer, företag och projekt har gett många nya kunskaper och kontakter om nya sätt att utveckla och bedriva vård. På Storumans flygplats kommer representanter finnas på plats för att visa dagens och nya tekniska lösningar och produkter.

Goda exempel för vården

• Samhällsrum – vårdtjänster som gett status och närhet mellan invånare och vården. När vården kunde ges på hemmaplan växte stoltheten och gav status till både bygden och personalen.
• Rehabilitering på distans –VR-glasögon som verktyg inom fysioterapi, Curest.
• VR-glasögon – för hemtjänsten och omsorgen i kommunerna där brukarna kan få upplevelser som skapar minnen och dialog, Virotea.
• Lösningar för digitaliserad vård och omsorg. Cuviva och Nordic Health Innovation, NHI.
• RehAtt smarta glasögon - digitalt stöd för optimering av stroke- och hjärnskadevården.
• Med flera

Helgens event:

Se inbjudan

Fredag 27 augusti

Kl. 09.30-16.30 Storumans flygplats

Vården kan komma - program kring god och nära vård på distans. Framtidens vård och
framtidens transporter i Smartbygd med presentationer och demonstrationer på plats.

Kl. 19.30 Mingel & mat, Hotell Toppen
(320 kr + moms/pers, begränsat antal platser, förbokning)

Lördag 28 augusti

Kl. 09.30-16.30 Smartbygd - Storuman centrum

Vården kan komma, Region Västerbotten tillsammans med Storumans kommun, SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt & Hemvärnet om civil krisberedskap. Goda exempel visas längs Hälsans stig.