Informationsträff om EU-programmet Kreativa Europa

Vill du veta mer om stödmöjligheterna inom EU-programmet Kreativa Europa? Då är du varmt välkommen till informationsträff i Umeå anordnad av Kreativa Europa Desk Sverige och Region Västerbotten.

Penslar och färgburkar för målning av tavlor

Foto: Khara Woods från Unsplash

Måndag 23/9 2019, 10:00–12:00

Fokus för dagen är Kreativa Europa och internationellt samarbete. Vi informerar också om övriga stödmöjligheter inom EU samt om andra fonder för internationellt samarbete. Europeiska kommissionens förslag till nytt program för de kulturella och kreativa sektorerna för perioden 2021–2027 presenteras också.

Träffen riktar sig till intresserade organisationer, företag och verksamma inom kultursektorn samt till företrädare från kommuner, högskolor med flera.

Det finns även möjlighet att boka individuell rådgivning under eftermiddagen.

Informationsträffen börjar kl 10.00, kaffe och smörgås serverasfrån 09.30.

Kontakta Eva Rehbinder om du är intresserad av ett möte: eva.rehbinder@kulturradet.se