Kropp och skäl

Att främja sexuell hälsa - av vilka skäl, hur och för vem?

Bild på kondomer

Välkommen till en heldag där vi diskuterar hur vi som möter unga kan arbeta främjande för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i regionen! Tillgång till information, möjlighet att söka vård och frihet från diskriminering är alla grundbultar i arbete för god sexuell hälsa och ett gott hälsotillstånd. I regionen finns många viktiga initiativ och aktörer som på olika sätt arbetar mot dessa mål. Hur kan vi ta vidare detta arbete och samverka kring dessa frågor? Du kommer att få matnyttig information och konkreta arbetsmetoder att ta med dig in i ditt vardagliga arbete.

Se fullständigt program.

Tid och plats

5 december, kl 10.00-16.00, 2019 på Umeå Folkets hus

Målgrupp

Lärare, elevhälsa, HVB-personal och andra som möter unga i sexualundervisning och/eller samtal om sex och relationer.

Kostnad

Avgiftsfritt, fika ingår.

Anmälan

Du kan anmäla dig via länken "Anmäl dig nu".

Arrangörer av konferensen är Region Västerbotten, RFSU Umeå, RFSL Umeå och Noaks Ark Norra Norrland.

Kontaktperson: Helena Gard
helena.gard@regionvasterbotten.se