Omhändertagande av svår luftväg

Välkommen till en multidisciplinär utbildning för omhändertagande av svår luftväg hos barn och vuxna. Kursen riktar sig till luftvägsintresserade primär- och bakjourer inom Anestesi/IVA och ÖNH.

Operationssal

Utbildningen genomförs i form av simulation/workshop, där erfarna bakjourer möter yngre kollegor i primärjoursposition. Under kursen arbetar vi multidisciplinärt – precis som i verkligheten! Förutom praktiska workshops (1-6), vänder sig kursen till dig som är intresserad av hur stress påverkar vår förmåga att agera i olika yrkesrelaterade sammanhang.

I workshop 1-6 kommer vi att öva på/reflektera över olika tekniker för luftvägshantering hos barn och vuxna, enligt följande rubriker 1-2; Icke kirurgisk luftväg 3; Stopp i trakealkanyl-trakealbuffé 4; Kirurgisk luftväg 5; Främmande kropp i luftväg.

I workshop nr 6 reflekterar vi över situationsberoendestress, där arbete ska utföras under kort tid med höga krav på kvalitet inom en arbetsorganisations ramar.

Vi hälsar dig välkommen att ta del av det material vi lagt ut på hemsidan under respektive workshop för ett maximalt utbyte av din utbildningstid. Vi kommer att ha diskussioner kring olika patientfall samt inbjudna föreläsningar. Industrin medverkar och visar upp sin utrustning.

Schema

Anmälan och kostnad

Anmäl dig här

Sista dag för anmälan är 31/3. Om du har frågor om utbildningen kan du kontakta anders.erlandsson@regionvasterbotten.se.

Kostnad för utbildningen är ca 8 000 kr. I priset ingår mat och gemensamt boende på internat i vackra Skeppsvik.

skeppsvik.se

Förberedelser

Inför utbildningen ska du läsa det förberedda kunskapunderlaget. Du hittar det under fliken "Dokument och filmer" längre upp på den här sidan.

ST-mål som omfattas av kursen

2015
Anestesi: a1, a3, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6 c9, c10
ÖNH: a1, b3, c1, c2, c4, c5, c6, c8, c11 

2008
Anestesi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15
ÖNH: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11

Kursarrangörerna

 Fotografi på kursarrangörerna

Från vänster till höger: Filip Löfgren, Ellen Ernhill, Katarina Olofsson, Chris Cressy, Andreas Arvidsson, Stefan Isberg.
Icke närvarande: Anders Erlandsson, Mustapha Habta, Mohammad Saadat, Magnus Söderlind och Mats Adolfsson.

 

 

Anmäl dig nu!

Att läsa inför utbildningen

Innan utbildningen börjar ska du läsa igenom kunskapunderlagen till varje workshop.

Workshop 1 och 2 - Icke kirurgisk luftväg (Söderlind/Isberg/Löfgren)

Material kommer inom kort.

Workshop 3 - Stopp i trakealkanylen och trakealbuffé (Arvidsson/Erlandsson)

Material kommer inom kort.

Workshop 4 - Kirurgisk luftväg (Saddat/Adolfsson)

Material kommer inom kort.

Workshop 5 - Främmande kropp i Luftväg (Cressy/Olofsson)

Workshop 6 - Kommunikation under stress (Eva Norrman)

Syfte med workshopen är att öka medvetenhet, förståelse och kunskap om hur stressfyllda arbetsmoment och situationer i arbetet (omhändertagande av svår luftväg hos barn och vuxna ) påverkar samspel, kommunikation och prestation. Målet med workshopen är att genom kortare föreläsning som intro arbeta med reflektion kopplat till erfarenheter från vår egen arbetsverklighet. Under workshopen kommer vi tillsammans i mindre grupper identifiera och belysa centrala faktorer för gynnsamt samspel, kommunikation och prestation utifrån ett individ, grupp - och organisationsperspektiv. Fokus kommer vara ett framåtblickande lärande som syftar till att skapa ökad medvetenhet om viktiga förutsättningar och beteenden som kan vara hjälpsamma för dessa arbetsmoment och situationer. Som förberedelse för workshopen ber vi dig ta med dig kortfattad reflektion utifrån egen erfarenhet av stressfylld arbetssituation där du upplevt samspel, kommunikation och lagprestation fungerat bra. Vad bidrog? Samt reflektion på samma tema där du upplevt det funkade mindre bra och där det finns utrymme för förbättring och lärande.

Anmäl dig nu!