AI-robot som kollar personers temperatur

MT-FoU är med i en förstudie i att utveckla en robot som ska kunna kontrollera människors temperatur i t.ex. väntrum på sjukhus.

Projektet drivs vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och MT-FoU är med i projektet.

Läs om projektet på Umeå Universitets hemsida: https://www.umu.se/nyheter/ai-robot-utvecklas-for-sjukvarden-_9142399/

Tillbaka till nyhetslistan