Sök forsknings- eller utvecklingsstöd

Du och ditt projekt möjlighet att få tekniskt forsknings- och/eller utvecklingsstöd för att underlätta genomförandet av ditt projekt.

Avdelningen MT-FoU har som uppdrag att bedriva forskning och utveckling/innovation i nära samarbete med sjukvårdens basenheter och universitet. Med vår spetskompetens inom medicinsk teknik hjälper vi sjukvårdspersonal att genomföra sina projektidéer genom att erbjuda omfattande teknisk kunskap och stöd.

Resurser på MT-FoU

  • Utveckling/vidareutveckling av mätutrustningar
  • Insamling och analys av medicinskt data
  • Modellering av fysiologiska förlopp
  • Dataanalys

Exempel på genomförda utvecklingsprojekt

Ansök om stöd

Genom att skicka in en ansökan till oss med hjälp av formuläret längre ned på sidan, har du och ditt projekt möjlighet att få tekniskt forsknings- och/eller utvecklingsstöd för att underlätta genomförandet av ditt projekt. Projektstöd beviljas i mån av resurstillgång, och för omfattande projekt kommer medfinansiering att bli aktuellt.

Ansökningar hanteras löpande (månatligen). Vänligen fyll i och skicka in nedanstående formulär, så återkommer vi till dig för en fortsatt dialog!

Sök stöd här!

Söker du stöd med teknisk metodkompetens inom AI och maskininlärning? AIM North kompetenscentrum för AI i klinisk forskning

Hantering av uppgifter

I detta formulär samlar vi in kontaktinformation till er för vidare kontakt angående er förfrågan. Vid en eventuell projektuppstart så sparas denna information i vår databas så länge som projektuppföljning kan vara aktuellt. För mer information, läs regionens övergripande policy över personuppgiftshantering."

Om regionens hantering av personuppgifter