Aktuella forskningsprojekt

Avdelningen har under 2018 varit mycket produktiv och vi har tillsammans med kliniska partners genomfört flera lyckosamma forskningsprojekt.

Ett exempel är inom neurologi, där vi deltagit i MR-projekt mot stroke, hydrocefalus samt i utveckling av metoder för gång- och balansanalys. På området hjärta-kärl har vi bedrivit forskning med ultraljud, MR och flödesmekanik för att karakterisera plackbildning i kärl. MT-FoU har också analyserat hjärtfrekvensvariabilitet för att indirekt mäta störningar i autonoma nervsystemet och arbetat med att utveckla sensorer som bättre kan detektera prostatacancer.
 Forskningsprojekt
Exempel på forskningsprojekt:

  •  Intrakraniellt tryck i rymden
  •  Ögats biomekanik
  •  Skadliga kärlplack
  •  Analys av kroppsrörelser
  •  Detektion av prostatacancer
  •  Hjärtfrekvensvariabilitet
  •  Blodflöden i hjärnan