Forskningsområden

Avdelningen bedriver tillsamman med kliniska partners framgångsrik forskning primärt inom sex olika forskningsområden. Läs mer om dessa nedan.

- Bedömning av rörelsefunktion med objektiv rörelseanalys

 

Rörelseanalys innebär att modellera och analysera hur det muskuloskeletala systemet fungerar genom att mäta hur olika kroppsdelar rör sig i förhållande till varandra. Vi har arbetat med rörelseanalys i mer än 20 år. Forskningen sker i nära samarbete med kliniker och vi kan även hjälpa till med utveckling av system, mätmetoder och dataanalys. Läs mer här

- Medicinska sensorer

Medicinska sensorer är en bred definition. Sådana utvecklas och används i flera forskargrupper vid MT-FoU. Ett par exempel är trådlösa sensorer som mäter acceleration och position hos kroppen, samt sensorer för tryck och flödesmätning i olika kroppshålor och kärl. Läs mer här.

-Hjärtfrekvensvariabilitet – en metod för bedömning av autonom funktion


Med hjärtfrekvensvariabilitet avses den variation i pulsen som sker mellan varje hjärtslag och som speglar aktiviteten i det autonoma nervsystemet. Vid MT-FoU utvecklar vi metoder för analys av hjärtfrekvensvariabilitet som sedan används i olika kliniska studier. Läs mer här.

-Hjärnavbildning

Vid Umeå universitet och Region Västerbotten bedrivs omfattande forskning som inriktar sig mot hjärnavbildning. Centrum f ör medicinsk teknik och strålningsfysik, MT-FoU bidrar till denna forskning genom stark metodkompetens. Läs mer här.

-Ultraljudsavbildning

Vi utvecklar nya ultraljudsbaserade metoder för neuromuskulära och kardiovaskulära applikationer, samt stödjer klinisk forskningsprojekt kopplat till ultraljudsavbildning med vår starka kompetens. En bas i denna forskning är våra programmerbara ultraljudssystem. Läs mer här.

-Intrakraniellt tryck- och flödesdynamik

Umeå har en lång tradition av forskning om tryck och flöden kring hjärnan och hur dessa kan mätas och analyseras. Forskare vid MT-FoU arbetar i nära samarbete med neurologer och neurokirurger för att öka förståelsen kring hjärnans tryck- och flödesdynamik och hur störningar i denna relaterar till olika sjukdomstillstånd. Läs mer här.