Intrakraniellt tryck- och flödesdynamik

Umeå har en lång tradition av forskning om tryck och flöden kring hjärnan och hur dessa kan mätas och analyseras. Forskare vid MT-FoU arbetar i nära samarbete med neurologer och neurokirurger för att öka förståelsen kring hjärnans tryck- och flödesdynamik och hur störningar i denna relaterar till olika sjukdomstillstånd.

Ett sätt att bedöma denna dynamik är genom så kallade infusionsundersökningar, då trycket mäts i vätskeutrymmet som omger hjärna och ryggmärg, samtidigt som vätska tillförs till systemet. Med hjälp av matematisk modellering, dvs ett antal ekvationer som beskriver hur vätskesystemet fungerar, kan dessa mätdata användas för att bedöma om patienten har en störning i vätskesystemet.

Den utrustning som idag används kliniskt för denna typ av mätningar, Likvor CELDA, bygger på en prototyp som utvecklades av forskare på MT-FoU.

Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra och förnya analysmetoderna för att ge bättre kliniskt beslutsstöd, framförallt inom så kallad normaltryckshydrocefalus (en form av det som tidigare kallades vattenskalle)

MR-teknik kan också användas för att mäta flöden i hjärnan, denna teknik är icke-invasiv men ger inte samma information som en infusionsundersökning. Därför bygger vår forskning på att kombinera teknikerna för att ge en bättre helhetsbild av systemet.

De senaste åren har forskningen också utvecklats mot att kartlägga och förstå samverkan mellan tryck och flöden i olika vätskesystem i kroppen, samt hur detta påverkas av gravitation och ändringar i kroppsposition. Vi arbetar med kliniskt nära forskning som omfattar mätteknik (hur mätningar kan utföras) samt signalanalys och modellering (hur data bearbetas och resultat framställs), inklusive CFD (Computational Fluid Dynamics) modellering (ett avancerat sätt att beskriva komplexa tryck- och flödesbeteenden).

Kontaktperson:
Anders Eklund - Anders.Eklund@regionvasterbotten.se

Aktiva forskare:
Anders Eklund, Sara Qvarlander, Karen Stöverud, Petter Holmlund.