Medicinska sensorer

Medicinska sensorer är en bred definition. Sådana utvecklas och används i flera forskargrupper vid MT-FoU. Ett par exempel är trådlösa sensorer som mäter acceleration och position hos kroppen, samt sensorer för tryck och flödesmätning i olika kroppshålor och kärl.

 Experimentuppställning

Ultraljudssensorer används hos oss för bildgivning av vävnad, men också för mätning av styvhet hos vävnad. Optiska sensorer använder vi inom till exempel spektroskopi. Vi har bland annat utvecklat en sensorbaserad metod för att upptäcka cancer. Den går ut på att kombinera två mätmetoder som var för sig visat sig ha viss träffsäkerhet att upptäcka cancer i prostatavävnad. Den ena kallas för styvhetsmätning med taktil resonansteknik och innebär att vi mäter hur styv vävnaden är med en vibrerande stav. Styvheten eller hårdheten hos vävnaden är relaterad till förekomsten av cancer. Den andra metoden kallas vävnadskaratärisering med Ramanspektroskopi och innebär att vi belyser vävnaden med laserljus med låg effekt och mäter den del av det återreflekterade ljuset som är Raman-spritt. Det Ramanspridda ljuset innehåller detaljerad information om biokemin i vävnaden. Genom att kombinera metoderna kan vi snabbt skanna prostatakörteln i samband med operation och ge kirurgen beslutsunderlag för hur mycket vävnad som behöver tas bort.

Minskar lidandet för patienten
Metoden säkerställer att all cancervävnad tagits bort, samtidigt som minimalt med frisk vävnad och nervvävnad som styr den sexuella funktionen, tas bort. Detta minskar lidande för patienten samt sparar hälso- och sjukvårdens resurser. Kombinationen, en så kallad mätspets, har visat sig ge säkrare resultat än metoderna var för sig för att beskriva prostatavävnad och därmed skilja cancer från normal vävnad. Den finns idag som prototyp.

Kontaktperson:
Olof Lindahl - Olof.Lindahl@regionvasterbotten.se