Ultraljudsavbildning

Vi utvecklar nya ultraljudsbaserade metoder för neuromuskulära och kardiovaskulära applikationer, samt stödjer klinisk forskningsprojekt kopplat till ultraljudsavbildning med vår starka kompetens. En bas i denna forskning är våra programmerbara ultraljudssystem.

Forskningsinfrastruktur - Programmerbart ultraljud
Avdelningen har två programmerbara ultraljudssystem som möjliggör skräddarsydd avbildning och implementation av speciella sekvenser.

  • Vantage 256, 2D and 3D probes, Verasonics (https://verasonics.com/)
  • SonixTouch, 2D probes, DAQ module, Ultrasonix Medical Corporation

 Vaskulärt ultraljud:
Ett exempel på projekt som avdelningen samarbetar med är VIPVIZA studien som utgår från VHU. Där stödjer vi med bild och signalanalys kompetens kopplat till att mäta intima media tjocklek och plackförekomst i kärl. Inom VIPVIZA har vi också under-projekt där vi studerar strukturella och mekaniska aspekter av kärlplack i halskärlen.

Bild1: Ett kärlplack i CCA (en halspulsåder) avbildad med s.k. B-mode och CC-mode teknik som visar olika egenskaper hos placket med avseende på komposition och mekanik. 

Skelettmuskel ultraljud
Vid avdelning utvecklas också tekniker för att studera fysiologiska system på ett helt nya sätt. Ett exempel är ett projekt där vi utvecklar en ultraljudsbaserad teknik för att mäta mekanisk respons från s.k. motoriska enheter i skelettmuskler. Egenskaper hos motoriska enheter är centrala att studera vid diagnostik av muskelsjukdomar och i dagsläget används invasiva metoder (nål-elektromyografi). Grunden i metoderna är att använda s.k. planvågs-teknik i ultraljudssystemet vilket medför att vi kan generera 1000-tals bilder per sekund vilket är det som krävs för att fånga den svaga och transienta mekaniska responsen från musklerna.

 

 Bild2: Illustration av en ny teknik för att studera motoriska enheter i skelettmuskler med ultraljud (Rohlén et al., 2020).

Kontaktperson
Christer Grönlund - Christer.Gronlund@regionvasterbotten.se

Aktiva forskare
Robin Rohlen
Marko Nygård
Emma Nyman
Urban Edström
Marcus Karlsson
Hazrat Ali

Finansiärer:
VR, Kempestiftelsen, UMU, Norrländska hjärtfonden, Region Västerbotten