Kroppsburet system för rörelseanalys i klinisk verksamhet

Vid årsskiftet 2019-20 genomförs projektavslut för projektet ”Kroppsburet system för rörelseanalys i klinisk verksamhet”.

Syftet med detta projekt var bland annat att vidareutveckla och genomföra kliniska valideringsstudier på ett egenutvecklat rörelseanalyssystem med ett primärt fokus på gånganalys. Parallellt med detta har projektet även arbetat vidare med en hållbar innovationsmodell för kommersialisering av systemet. En kort beskrivning av projektet samt ovan nämna innovationsmodell kan ses i denna film.

Tillbaka till nyhetslistan