Nytt anslag förstärker forskningen inom metoder för prediktion av atheroskleros

Christer Grönlund beviljades Centrala ALF projekt för 2020-22 med titeln ”Evaluation of next generation methods to predict atherosclerotic disease progression and risk - using longitudinal heterogeneous carotid ultrasound imaging data and artificial intelligence”.

Forskningen sker I samarbete med Hjärtcentrum och grupperingen kring den longitudinella studien VIPVIZA samt verksamheten VHU.

Tillbaka till nyhetslistan