Anders Eklund

Anders Eklund

Jag jobbar som professor medicinsk teknik vid Umeå universitet och vid CMTS MT-FoU. Min forskning är inriktat mot mätning och modellering av ögat och hjärnans tryck och flöden och jag leder tillsammans med neurolog Jan Malm en internationellt ledande forskargrupp inom området hydrocefalus. Jag har som huvudsökande genom åren erhållit forskningsanslag på mer än 50 miljoner kronor från finansiärer som Vetenskapsrådet, Svenska rymdstyrelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova och andra. Jag har ett samarbete med Nasa-forskare relaterat till störningar i hjärntrycket/ögat hos astronauter. Jag var 2008 en av grundarna av International Society of Hydrocephalus and CSF disorders (ISHCSF) och har där varit styrelseledamot, sekreterare/kassör och haft andra uppgifter inom föreningen. Sedan 2015 är jag ledamot i Editorial board för Fluid and Barriers of the CNS och sedan 2017 ledamot i fakultetsnämnden för medicinsk fakulteten vid Umeå universitet. Medlem i MT-FoUs ledningsgrupp. 

Examina   
I grunden har jag en civilingenjörs-examen i Teknisk Fysik vid Chalmers (1993) med huvudsaklig inriktning mot mekanik/strömningslära. Jag disputerade vid institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet år 2002 (Tek. Dr. i Medicinsk Teknik). Docent i medicinsk teknik (2005), adjungerad professor (2012) och Professor med förenad anställning (2014), allt vid Strålningsvetenskaper, UmU.  

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Aktuella forskningsprojekt riktar bland annat mot glymfatiska systemet, hydrocefalus, stroke, glaukom, idiopatisk intrakraniell hypertension, och ögonproblem hos astronauter.  

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 24 
E-post: anders.eklund@regionvasterbotten.se eller anders.eklund@umu.se 
Hemsida på Umeå universitet