Ann-Charlotte Stilldal

FoU - Ann-Charlotte Stilldal

Jag är projektsamordnare med tyngdpunkt på ekonomi-, personal-, och kommunikationsfrågor, där jag fungerar som ett strategiskt ledningsstöd och avdelningens administrativa resurs. Jag koordinerar vår externa finansiering, vilket innefattar redovisning i våra EU-projekt. Jag är processägare för stödprocessen inom MT FoUs kvalitetssystem Foukus.
 
Examina: Ekonomie magisterexamen Service Managementprogrammet (1998)

Kontakt
Telefon: 090-785 40 66
Mobil: 072-720 40 66
E-post: anncharlotte.stilldal@regionvasterbotten.se