Ann-Charlotte Stilldal

FoU - Ann-Charlotte Stilldal

Jag är projektsamordnare med tyngdpunkt på ekonomi-, personal-, och kommunikationsfrågor, där jag är ett strategiskt ledningsstöd och arbetar med planering och uppföljning. Jag koordinerar verksamhetens externa finansiering vilket innefattar ekonomisk projektredovisning mot våra finansiärer. Jag är processledare för verksamhetens stödprocesser inom vårt ledningssystem Foukus och jag samordnar avdelningens verksamhetsplanering. 

 Jag har tidigare arbetat på tjänstepensionsföretaget Alecta och inom konsultbolaget Svenska Försäkringsfabriken med avtalsförsäkringar och pensioner, arbetet sträckte sig från utredning och it-support till projektledning och utveckling/implementering av nya tjänster och processer. Dess för innan arbetade jag på personalavdelningen på Solectron Sweden AB med avtalsförsäkringar och pensioner, bonus- och aktiesparprogram samt statistik. Jag har även arbetat som redaktör på omvärldsbevakningsföretaget Observer Sverige AB. 

Examina: 
Ekonomie magisterexamen Service Managementprogrammet (1998), Umeå Universitet.    

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 66 
Mobil: 072-720 40 66 
E-post:anncharlotte.stilldal@regionvasterbotten.se