Cecilia Björnfot

 Cecilia Björnfot

Jag arbetar som doktorand på institutionen för Strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Det övergripande målet med mitt arbete är att utveckla en metod för att mäta intrakraniell kärlstyvhet och undersöka dess påverkan på det Glymfatiska systemet samt blod-hjärnbarriären vid åldrande.  Vidare så jobbar jag på Norrlands universitetssjukhus som tekniker på den medicintekniska avdelningen Medicinsk teknik.   

Examina   
Civilingenjörsexamen i tekniks fysik vid Umeå universitet 2018   

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Doktorand på institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet sedan hösten 2019 

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
E-post: Cecilia.Bjornfot@regionvasterbotten.se eller Cecilia.Bjornfot@umu.se 
Hemsida på Umeå universitet