Christer Grönlund

Christer Grönlund

Jag leder en forskargrupp med huvudsakligt fokus på utveckling av metoder för medicinsk ultraljudsavbildning, med tillämpningar på kärl och skelettmuskulatur. Fokus ligger på signal- och bildanalys med spatiotemporala statistiska och djupa faltningsnät metoder tillsammans med skräddarsydd avbildning där vi har programmerbara ultraljudssystem (Vantage 256, Versonics, samt SonixTouch inkl DAQ unitUltrasonix). Övriga kompetenser inkluderar elektromyografi (högdensitets multikanals yt-EMG), near infrared spektroskopi (NIRS), och eHälsa. 

Jag har en huvudsaklig tjänst som Sjukhusingenjör vid Region Väterbotten men även ett adjungerat lektorat vid institutionen för Strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. 

Examina    
Docent, Medicinsk teknik, 2012 
PhD, Medicinsk teknik, 2007 
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik, 2002  

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
- Utveckling av ultraljudsbaserad diagnostik av muskelsjukdomar 
- Nya ultraljudsmetoder för riskbedömning vid tidig atheroskleros
- VIPVIZA

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida.  
https://www.umu.se/personal/christer-gronlund/?flik=presentation

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 85  
E-post: christer.gronlund@regionvasterbotten.se