Klara Mogensen

Klara Mogensen

Sedan den första februari 2021 är jag anställd som doktorand i Medicinsk teknik vid Institutionen för Strålningsvetenskaper. Jag undersöker hur hjärnstruktur är kopplat till oförklarade gångsvårigheter, normaltryckshydracefalus och kognitiva besvär genom att analysera MR-bilder med hjälp av djupa faltningsnätverk (Convolutional Neural Networks) och andra maskininlärningsmetoder.

Jag har arbetat på MT-FoU sedan hösten 2019, då jag avslutade mina civilingenjörsstudier.

Examina 
Civilingenjör i Teknisk fysik, inriktning mätteknik och industriell statistik, Umeå Universitet, 2020.  

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Fjärrkonsulten 
AI för prediktion av outcome hos patienter med traumatisk hjärnskada  

Vetenskapliga publikationer 
https://www.umu.se/personal/klara-mogensen/?flik=publikationer 

Kontakt 
E-post: klara.mogensen@regionvasterbotten.se