Klara Mogensen

Klara Mogensen

Jag arbetar som sjukhusingenjör med fokus på neurala nätverk och signalanalys. Som en fortsättning på mitt masterarbete jobbar jag med klassificering av gångsvårigheter genom att analysera MR-bilder på hjärnor med hjälp av faltningsnätverk. Andra projekt som jag är delaktig i är analys av hjärtljud och att med hjälp av neurala nätverk förutspå kritiska tillstånd för intensivvårdspatienter.  

Examina 
Civilingenjör i Teknisk fysik, inriktning mätteknik och industriell statistik, Umeå Universitet, 2020.  

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Fjärrkonsulten 
AI för prediktion av outcome hos patienter med traumatisk hjärnskada  

Vetenskapliga publikationer 
https://www.umu.se/personal/klara-mogensen/?flik=publikationer 

Kontakt 
E-post: klara.mogensen@regionvasterbotten.se