Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

Jag arbetar somsjukhusingenjör samt teamledare för utvecklargruppen vid MT-FoU. I mitt arbete så jobbar jag främst med forskningsstöd och utveckling med analys av fysiologiska signaler, främst inom området hjärtfrekvensvariabilitet. På senare år så har fokus gått mer mot att jobba som projektledare och jobba i projekt med inslag av AI. 

Examina 
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik, 2001, Umeå Universitet. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Nedan är några exempel på projekt som jag jobbar med:

Vetenskapliga publikationer 
-

Kontakt 
Telefon : 090-785 41 35 
E-post   :marcus.karlsson@regionvasterbotten.se