Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

Jag arbetar somsjukhusingenjör samt teamledare för utvecklargruppen vid MT-FoU. I mitt arbete så jobbar jag främst med forskningsstöd och utveckling med analys av fysiologiska signaler, främst inom området hjärtfrekvensvariabilitet. Jag är också med och jobbar i vårt nyligen uppstartade kompetenscenter inom AI (AIM North). 

Examina 
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik, 2001, Umeå Universitet. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Nedan är några exempel på projekt som jag jobbar med:

Vetenskapliga publikationer 
-

Kontakt 
Telefon : 090-785 41 35 
E-post   :marcus.karlsson@regionvasterbotten.se