Marko Nygård

Marko Nygård

Jag arbetar som sjukhusingenjör med fokus på mjukvaruutveckling och mätvärdesbehandling, dels som stöd till forskningen på avdelningen, dels mot lösningar relaterade till distanssjukvården. Specifika teknikområden som kan nämnas är AI, datorseende och ultraljud. 

Examina 
Civilingenjör i Teknisk fysik, inriktning beräkningsfysik, Umeå Universitet, 2019 

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Fjärrkonsulten 
Gånghastighetsmätare för hemmabruk 
Rapportgenerering utifrån ultraljudsundersökning 
Programmering för ultraljudsanalys 

Vetenskapliga publikationer 
- 

Kontakt 
Telefon: 090-785 4022 
E-post: marko.nygard@regionvasterbotten.se