Olof Lindahl

Olof Lindahl

Jag arbetar som forskare på MT-FoU och är adjungerad professor i medicinsk teknik vid institutionen för Strålningsvetenskaper. Åren 2010-2020 samt 1982-1993 var jag chef för MT-FoU. Jag har arbetat som affärsutvecklare på deltid på Uminova Innovation AB 1987-2005 och som adjungerad professor i fysiologisk mätteknik vid Umeå universitet 1999 - 2002. År 2002 blev jag befordrad professor i elektronik med inriktning medicinsk teknik vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet. Åren 2005-2011 var jag anställd som professor och ämnesföreträdare i medicinsk teknik för hälsovård vid institutionen för systemteknik, Luleå tekniska universitet. Mellan åren 2000 och 2016 var jag föreståndare för CMTF som är ett forsknings- och utvecklingscentrum inom medicinsk teknik verksamt i Väster- och Norrbotten (www.cmtf.umu.se). 

Examina   
Min grundexamen har jag från Linköpings universitet som civilingenjör i medicinsk teknik 1979. Jag disputerade 1993 inom medicinsk teknik och blev docent 1996, först vid Linköpings universitet och sen samma år vid Umeå universitet. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Mitt forskningsfokus är medicinska sensorer där jag framförallt arbetar med resonanssensorer i kombination med Ramanspektroskopi för detektion av prostatacancer. Jag har under åren publicerat mer än hundrafemtio vetenskapliga publikationer, sju patent och startat ett flertal företag inom medicinsk teknik. Sedan många år är jag engagerad i både nationella och internationella vetenskapliga föreningar inom medicinsk teknik samt i vetenskapliga råd till företag och organisationer. Jag har medverkat i över hundra olika utvecklingsprojekt och har därmed stor erfarenhet av sådan verksamhet. 

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 20 
Mobil: 070-609 04 14 
E-post: olof.lindahl@regionvasterbotten.se  
Hemsida på Umeå universitet