Petter Holmlund

Petter Holmlund

Jag jobbar som postdoktor i Umeå Hydrocephalus Research Group. Mitt arbete fokuserar på tryck- och flödesmodellering av cerebrospinal-vätskesystemet, med tillämpningar mot diverse neurologiska sjukdomar såsom hydrocefalus och idiopatisk intrakraniell hypertension. De övergripande projekten jag deltar i inkluderar studier av hjärnans och ögats fluiddynamiska samspel med avseende på gravitationen, och studier av det Glymfatiska systemet, ett föreslaget reningssystem för hjärnan. Arbetsmetoderna jag arbetat med inkluderar tryckmätningar, MRI och numeriska flödessimuleringar (s.k. Computational Fluid Dynamics, CFD). 

Examina 
I grunden har jag en civilingenjörs-examen i Teknisk Fysik vid Umeå Universitet (2014) med huvudsaklig inriktning mot beräkningsfysik och mätteknik. Jag disputerade vid institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet år 2019 (Tek. Dr. i Medicinsk Vetenskap – Medicinsk Teknik).

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Fysiologiska studier av hur gravitation och hur dess hydrostatiska effekter påverkar hjärnans och ögats vätskesystem – med applikation att förstå astronauters synförändringar vid rymdresor (PI Anders Eklund) 

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 67 
E-post: petter.holmlund@regionvasterbotten.se   eller   petter.holmlund@umu.se 
Hemsida på Umeå universitet