Sara Qvarlander

Sara Qvarlander

Jag bedriver forskning inom Umeå Hydrocephalus Research Group. Främst arbetar jag med modellering och analys av trycket i hjärnan (intrakraniellt tryck) och flödesdynamik i vätskesystemet som omger hjärna och ryggmärg (cerebrospinalvätskesystemet). Min forskning handlar bland annat om att utveckla och validera protokoll och analysmetoder för lumbala infusionsmätningar, som utförs på Neurologiska avdelningen på Norrlands Universitetssjukhus. Jag är projektledare för en nordisk multicenterstudie där vi undersöker om denna typ av undersökning kan användas för att individanpassa behandlingen av så kallad Normaltryckshydrocefalus.

Mitt senaste projekt handlar om bildanalys för att identifiera förändringar i hjärnan kopplade till störningar i cerebrospinalvätskesystemet med hjälp av neurala nätverk. Jag arbetar även med forskning riktad mot det nyligen upptäckta så kallade ”glymfatiska” systemet i hjärnan. 

Från och med 2023 är jag ansvarig för Nationella Kvalitetsregistret för Hydrocefalus, inom Svenska NeuroregisterJag är även med i styrgruppen för internationella "Hydrocephalus Society" (ISHCSF) sedan september 2023 och deltar i editorial board för tidskriften Fluids and Barriers of the CNS.

Examina   
Jag har i grunden en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan (2008) och disputerade i Medicinsk teknik vid Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå Universitet år 2013.     

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Optimering av behandling av normaltryckshydrocephalus 
Intrakraniellt tryck- och flödesdynamik

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 41 52 
E-post: sara.qvarlander@regionvasterbotten.se   eller   sara.qvarlander@umu.se 
Hemsida på Umeå universitet