Tomas Bäcklund

FoU - Tomas Bäcklund

Jag är en medicintekniker med över 30 år i branschen. Mina områden är elektronikkonstruktion och projektledning. Dessutom är jag inskriven som doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, där jag har ett projekt med målet att utveckla bärbara tekniker för att bedöma gång och balans hos patienter med neurologiska sjukdomar.

Kontakt
Telefon : 090-785 40 25
E-post   : tomas.backlund@regionvasterbotten.se