Urban Edström

FoU - Urban Edström

Jag arbetar främst med utveckling av elektronik och programvaror i olika utvecklingsprojekt. Min specialitet är inbyggda system och 3D-cad. Jag är även inblandad i våra medicintekniska utbildningar. Jag är kvalitetshandledare på avdelningen. 

Examina   
Teknisk Magister inom elektronik, 2017, Umeå Universitet   

Forsknings- och utvecklingsprojekt 

  • Kroppsburet system för rörelseanalys i klinisk verksamhet
  • Tekniskt stöd till motoriklab Odontologen
  • Visning av vinkel mellan ultraljudsprob och horisontalplanet 
  • Ultrasonix 
  • Utvärdering av prismaglasögon på Thorax operation 

Vetenskapliga publikationer 
- 

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 26 
E-post: urban.edstrom@regionvasterbotten.se