Utbildning och examensarbete

MT-FoU ger kurser i medicinsk teknik på uppdrag av Umeå universitet. Området har fokus på teknik med människan i centrum och innefattar användningen av teknisk utrustning i vården. Ämnet är tvärvetenskapligt men har tonvikt på fysik och teknik.

Undervisning

De praktiska momenten är centrala för att förbereda studenterna för arbetslivet. Ambitionen förstärks genom att sjukhusfysiker och ingenjörer engageras i utbildningen och att sjukhusets högteknologiska utrustning används vid laborationerna. Inom medicinsk teknik behandlas avancerad teknik som används i sjukvården i dag. Målet är att utbilda ingenjörer som kan arbeta i medicinteknisk industri eller sjukvård.

 

Välkommen att kontakta Helena Grip för ytterligare information om  verksamheten eller för att diskutera ett eventuellt samarbete.

Kurser

Medicinsk teknik, 10 hp
Fysiologiska mätsystem, 7.5 hp
Tillämpad digital signalbehandling, 7.5 hp
Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7.5 hp
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering, 4.0 hp
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv, 3.5 hp
Biomedicinska sensorer och analys, 7.5 hp