Utbildning och examensarbete

MT-FoU ger kurser i medicinsk teknik på uppdrag av Umeå universitet. Hösten 2023 ges också för första gången en masterutbildning i medicinsk teknik. Området har fokus på teknik med människan i centrum och innefattar användningen av teknisk utrustning i vården. Ämnet är tvärvetenskapligt men har tonvikt på fysik och teknik.

Undervisning

De praktiska momenten är centrala för att förbereda studenterna för arbetslivet. Ambitionen förstärks genom att sjukhusfysiker och ingenjörer engageras i utbildningen och att sjukhusets högteknologiska utrustning används vid laborationerna. Inom medicinsk teknik behandlas avancerad teknik som används i sjukvården i dag. Målet är att utbilda ingenjörer som kan arbeta i medicinteknisk industri eller sjukvård.

 

Välkommen att kontakta Helena Grip för ytterligare information. Kolla även in vår hub där vi samlar information och nyheter för alla studenter inom medicinsk teknik:  Biomedical engineering hub

Kurser

Medicinsk teknik, 10 hp
Fysiologiska mätsystem, 7.5 hp
Tillämpad digital signalbehandling, 7.5 hp
Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7.5 hp
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering, 4.0 hp
Medicinsk avbildning och analys, 7.5 hp
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv, 3.5 hp
Biomedicinska sensorer och analys, 7.5 hpBiofluidmekanik, 7,5 hp