ErgoExposure – Mätning och illustration av ergonomisk exponering

På MT-FoU utvecklar vi en iOS-applikation (ErgoExposure) för bedömning av en persons ergonomiska exponering av axelleden (se exempelvyer från appen i Figur 1 nedan). För att utföra den här typen av mätning och bedömning behövs instrument som på ett översiktligt sätt kan illustrera långtidsmätningar av en ledvinkel, vilket har visat sig svårt att genomföra på ett tydligt och användarvänligt sätt.

Vi vill därför testa en ny metod att göra detta på, nämligen med Exposure Variance Analysis (EVA), som tidigare använts för analys av fysiologiska signaler (t.ex. EMG). Med denna metod kan vi både illustrera inom vilka vinkelintervall armen har rört sig, samt om rörelsen varit statisk eller dynamiskt.


Figur 1: Skärmdumpar från appen i sitt nuvarande utseende.

Nytta

ErgoExposure innehåller funktioner som ger ergonomer möjlighet att systematiskt samla in mätdata som beskriver en persons ergonomiska exponering i vardagen något som idag oftast görs genom observationsstudier direkt på en arbetsplats. Nyttan med appen är att ergonomen på det här sättet får ett mer objektivt mått på en persons exponering samtidigt som den ger en ökad frihet genom att ergonomen inte blir låst till att observera på plats. Istället kan den person som ska studeras genomföra mätningarna själv. På det här sättet kommer ergonomen att bli mer effektiv i sitt arbete med fler arbetsplatsbesök som ett resultat.

Kontaktperson

Fredrik Öhberg (fredrik.ohberg@regionvasterbotten.se)
Karolina Jonzén (karolina.jonzen@regionvasterbotten.se)