Hjärtats och kärlens hälsa viktig för minnet

Åldersrelaterade förändringar i stora blodkärl riskerar leda till skador i hjärnans minsta blodkärl som tappar förmågan att anpassa blodflödet till vävnadens behov. Det kan på sikt bidra till försämrad förmåga till krävande mentala processer såsom minne.

Det menar Anders Wåhlin och Lars Nyberg som har tagit fram en modell över processen som i dagarna publiceras i den inflytelserika vetenskapliga tidskriften Trends in Cognitive Sciences, TiCS.

­– Man har länge tänkt att hjärt- och kärlrelaterade faktorer är styrande för hur man kan behålla kognitiva funktioner på ålderns höst. Vi har satt ihop pusselbitar från aktuell, verifierad forskning till en mer detaljerad och samtidigt bred kedja av händelseförloppet, säger Anders Wåhlin, forskare vid MT-FoU och Umeå Universitet. Modellen bygger på det faktum att stora kroppspulsådern styvnar när människan blir gammal och dess kärl inte längre absorberar hjärtats kraftiga pulsationer. Det innebär, enligt den föreslagna modellen, att de minsta blodkärlen i hjärnan får ta emot ökad belastning som gör att celler i och runt kappilärväggen tar skada. Dessa celler är viktiga för reglering av kapillärens blodflöde – skadas de så skadas förmågan att uppreglera blodförsörjning som svar på krävande mentala processer. Hippocampus, en hjärnstruktur som är viktig för det episodiska minnet, tros vara speciellt utsatt i den föreslagna modellen.

– Hippocampus är nära de stora kärlen i hjärnan vilket innebär att dess blodkärl blir tidigt utsatta för ökad belastning. Pulsationerna i en yngre och frisk individ är mjuka men i åldrande kan de bli för kraftiga och påverka hjärnvävnaden, säger Anders Wåhlin. Ökad belastning på blodkärl i hippocampus kan därmed bidra till åldersrelaterad episodisk minnesförsämring.

– Vi vill sätta fokus på att hjärtat och kärlens hälsa har en viktig betydelse för hur hjärnans funktioner bevaras i åldrandet. Vi kommer i fortsatt forskning att i mer detalj studera kopplingen till just det episodiska minnet och andra kognitiva funktioner, säger Lars Nyberg, forskare vid Umeå Universitet.

 

Anders Wåhlin
Centrum för Medicinsk Teknik och strålningsfysik, Region Västerbotten.
Institutionen för strålningsvetenskaper, Centrum för medicinsk teknik och fysik & Umeå Center för Funktionell Hjärnavbildning (UFBI), Umeå Universitet.
Tel: 070-2537426; Email: anders.wahlin@umu.se

Lars Nyberg
Institutionen för Strålningsvetenskaper och Integrativ Medicinsk Biologi (IMB), Umeå Center för Funktionell Hjärnavbildning (UFBI), Umeå universitet.
Email: lars.nyberg@umu.se

Tillbaka till nyhetslistan