Förmåner

Här presenteras en översikt av de förmåner som du som medarbetare kan ta del av. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg, får utvecklas samt göra skillnad för västerbottningarna när du jobbar hos oss. Fler detaljer om eventuella villkor finns i våra kollektivavtal. Du är även välkommen att kontakta hrstab@regionvasterbotten.se.

Flexibel arbetstid

Region Västerbotten erbjuder medarbetarna möjligheten till flexibel arbetstid, vilket är ett bra sätt att skapa balans mellan arbete och privatliv. Vår flexibla arbetstidsmodell innebär att du kan anpassa din arbetsdag inom fastställda tidsramar. Denna möjlighet är öppen för alla som har varit anställda hos oss i mer än tre månader och som inte har en timlön.

Jobba på distans

Regionen har en flexibel arbetsmodell som ger dig möjligheten att växla mellan att jobba hemifrån och på kontoret, vi kallar det distansmix. Du väljer mellan flexplats och en egen kontorsplats, beroende på vad som passar dig bäst. Vi värnar om balansen mellan arbete och fritid och ger dig möjlighet att styra var du helst jobbar.

Personalbostäder

Bostäderna är till för personal, studerande och praktikanter som tillfälligt arbetar eller verkar inom regionens verksamheter. De hyrs ut möblerade för korttidsboende, upp till sex månader.

Friskvård

Vi vill att du ska trivas och må bra. Därför erbjuder vi friskvård där du får välja mellan:

  • en timmas träning på arbetstid per vecka
  • friskvårdsbidrag på 2000 kronor per år.

Som anställd får du också rabatt vid ett antal träningsanläggningar runt om i länet.

Gym och gruppträning

Du har fri tillgång till gym och flera gruppträningspass per vecka.

Personalklubbar

Regionen har en av Sveriges största personalklubbar som erbjuder olika aktiviteter och gruppträningar varje vecka. Här finns allt från fotboll, innebandy och pingis till fiske, konst och stickning. Dessutom arrangeras resor och kurser under året.

Besöka hälso- och sjukvård på arbetstid

Vi värdesätter din hälsa. Därför kan du besöka hälso- och sjukvården på arbetstid i högre utsträckning än i våra kollektivavtal. Du kan bland annat lämna blod och besöka mödravårdscentralen på arbetstid om besöket inte går att lägga efter jobbet.

Sjuklön utöver den lagstadgade

Om du skulle bli sjuk stöttar regionen dig genom att bidra med ekonomiskt stöd i tillägg till din sjuklön. Då kan du fokusera på att bli frisk och slipper oroa dig för din ekonomi. Mer information finns i vårt kollektivavtal.

Företagshälsa

Regionens interna företagshälsa ger stöd för fysisk och mental hälsa samt ergonomi. Företagshälsan jobbar hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande med enskilda medarbetare, arbetsgrupper och verksamheter. Du kan själv ta kontakt med företagshälsan och få rådgivning om riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol, droger, spel eller annat.

Arbetsglasögon

Arbetar du framför bildskärm kan du få ersättning för glasögon och göra din synundersökning på arbetstid.

Löneväxling till pension

Genom löneväxling kan du byta en del av din lön mot ökad pensionsinsättning. Region skjuter dessutom till extrapengar så att du får ännu mer pengar i plånboken när du blir pensionär.

Förmånligt tjänstepensionsavtal

Hos oss tjänar du automatiskt in 6 procent av din årslön till pensionen. Om du tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (cirka 47 625 kronor per månad för 2024), ökar insättningen till 31,5 procent på den delen av lönen som överstiger detta belopp. En utmärkt väg till en stabil pension.

Utbildningsbidrag

Vi värdesätter yrkeskunnande och nyfikenhet och vill stötta din utveckling. Därför erbjuder regionen utbildningsbidrag för en rad olika inriktningar. Bidraget innebär att du får lön av oss samtidigt som du utbildar dig. Du är anställd med en tjänstledighet under studietiden och är sedan garanterad ett jobb inom ditt utbildningsområde.

Introduktion

När du är nyanställd eller byter arbetsplats behöver du en bra introduktion. Regionen har dels en webbaserad introduktion, som alla nya medarbetare får ta del av, dels en som är anpassad till verksamhet och yrke. Inom vissa stora yrkesgrupper som sjuksköterskor och inom tandvården finns det gemensamma introduktionsprogram.

Interna utbildningar

Regionen har ett brett utbud av utbildningar och kurser. Det kan handla om allt från hjärt-lungräddning och förflyttningsteknik till chefsutveckling och reflektionsprogram. Utbildningarna kan vara både lärarledda och webbaserad.

Tränings- och simuleringscentrum

På regionens kliniska träningscentrum kan medarbetare utveckla och fördjupa sina kunskaper, både enskilt och i team. Här utbildas instruktörer inom förflyttningskunskap, hjärt-lungräddning och simulering- och teamträning.

Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för regionen och Umeå universitet för patientnära klinisk forskning. Centrumet kan ge stöd från idé till avslutad studie med allt från lokaler, utrustning och GCP-utbildade forskningssjuksköterskor till studiestöd vid ansökningar, projektplanering, monitorering och slutrapportering.

Kombinationsanställningar

Vi har ett välutvecklat samarbete med Umeå universitet och erbjuder våra medarbetare att forska på arbetstid. Regionen främjar både forskning och klinisk utveckling och har en god intern infrastruktur för dem som vill ägna sig åt forskning.

Ledighet med bibehållen tjänstepension

När du närmar dig 60 år öppnar sig en fantastisk möjlighet för dig med ledighet med bibehållen tjänstepension. Det betyder att du kan gå ner i arbetstid men behålla pensionsinsättningen vilket är ett bra sätt att trappa ner ditt yrkesliv.

25-års uppvaktning

Vi firar våra medarbetares fantastiska prestationer. De som har varit en del av Region Västerbotten i 25 år får ett speciellt erkännande för sitt engagemang och sitt bidrag. Vi visar vår uppskattning med en trevlig lunch och en personlig minnesgåva.

Pensionsgåva

När det är dags för pension vill vi uppvakta dig med en pensionsgåva. Du kan välja något som speglar din personlighet och intressen eftersom det både finns upplevelser och ting att välja bland.

Arbetstidsmodeller

Inom ramen för olika arbetstidsmodeller och kollektivavtal får du extra ersättning och förkortad arbetstid och goda möjligheter att påverka ditt schema.
Omvårdnadspersonal inom dygnet runt-verksamhet är värdefull. Med flexibla arbetstider och extra ersättning för obekväm arbetstid ökar möjligheterna till återhämtning och välbefinnande.

Ersättning vid jour och beredskap

Region Västerbotten ger extra ersättning under obekväm arbetstid. För dig som är läkare har vi högre ersättning på arbete under vissa obekväma dagar och tider under jour och beredskap än som finns i centrala kollektivavtal.

Tjänstegrupplivförsäkring

I Region Västerbotten kan du känna dig trygg om det värsta skulle hända. Med tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL får du en försäkring som kan ge ersättning till dina anhöriga, vilket ger dem ekonomiskt stöd när de behöver det som mest. Det är tryggt att veta att de kommer att tas om hand, även när du inte längre är med dem.

Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL

Den här försäkringen ger dig extra ekonomiskt stöd under sjukfrånvaro. Dessutom täcker den pensionsavgiften till tjänstepensionen när du är sjukskriven eller har sjuk- eller aktivitetsersättning. Om du har varit sjukskriven i mer än 90 dagar kan du dra nytta av regionens avtalsgruppsjukförsäkring.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL

Om du skulle drabbas av en arbetsskada är du försäkrad. Du kan ansöka om ersättning för inkomstförlust, sjukvård, läkemedel och andra besvär som sveda och värk eller tandskada.

Tjänstereseförsäkring

Vår tjänstereseförsäkring skyddar dig under tjänsteresor, världen över. Den täcker kostnader vid sjukdom eller olycksfall samt ersättning för resgods och förseningar.

Omställningsavtal

Som medarbetare i regionen har du tillgång till omställningsfonden. Det är en försäkring som ger stöd om du måste avsluta din tjänst på grund av nedsatt arbetsförmåga eller arbetsbrist. Det kan handla om att få stöd till nytt jobb, gå utbildningar eller starta eget.

Frivillig försäkring via gruppavtal

Utöver de försäkringar du redan har som medarbetare i Region Västerbotten kan du teckna fler förmånliga försäkringar genom regionens gruppavtal med Skandia.

Föräldrapenningtillägg

Vi är glada att kunna stötta medarbetare under denna speciella tid i livet med ett föräldrapenningtillägg. Tillägget ger dig som är nybliven förälder en extra trygghet. Regionen kompletterar din föräldrapenning från Försäkringskassan med 10 procent av din vanliga lön, inklusive semesterförmåner. Du får tillägget i upp till 180 dagar, fram till att ditt barn fyller 24 månader.

Föräldralön

Regionen erbjuder en generös föräldralön till våra medarbetare. Även om vissa villkor gäller så har de flesta möjlighet att få denna förmån.

Extra semester

Vi värdesätter ditt arbete och vet att återhämtning är viktigt. Därför har du minst 25 betalda semesterdagar per år. När du befinner dig mitt i livet, kan du glädjas åt ännu mer ledighet. När du fyller 40 år får du ytterligare sex semesterdagar och vid 50 år är du uppe i 32 semesterdagar per år.

Semesterväxling

Regionens kollektivavtal ger dig möjlighet till ännu mer semester. Du kan byta semesterdagstillägget mot som mest sex extra lediga dagar. Det ger dig ännu mer tid för avkoppling.

Ledighet vid enskilda angelägenheter

Om du skulle stå inför en svår situation är det viktigt att kunna vara nära familjen. Därför erbjuder vi dig ledighet under betald arbetstid. Det han handla om ledighet vid bouppteckning, nära anhörigs sjukdom eller begravning.

Förkortad arbetstid

Våra arbetstidsmodeller, som riktar sig till medarbetare inom omvårdnad, innehåller olika grader av arbetstidsförkortning. Även om du inte ingår i någon arbetstidsmodell så har du enligt regionens kollektivavtal förkortad arbetstid om du jobbar på obekväma tider. Omfattningen beror på hur mycket du jobbar på obekväma tider. Som lägst kan exempelvis en sjuksköterska komma ner till 31,97 arbetstimmar per vecka på en heltidstjänst.