NYHETER 2020-06-03

Hoppfulla branscher i Västerbotten trots pandemin

Region Västerbotten och Länsstyrelsen bjöd under tisdagen den 2 juni in till ett digitalt Branschforum där företrädare från transportbranschen, byggbranschen, teknikföretagen, besöks- och turismnäringen, kulturella- och kreativa näringar samt träbranschen medverkade.

- Den akuta situationen kommer att gå över och när effekterna av krisen har klingat av har vi all anledning att tro på ett fortsatt friskt och starkt näringsliv i Västerbotten, säger Aurora Pelli, strateg Näringsliv och utbildning, Region Västerbotten.

Mötet konstaterade att tillväxtkurvorna var starka i Västerbotten under februari månad innan pandemin slog till på allvar. Rekordlåg arbetslöshet, konkurrens om arbetskraften, stora investeringar och etableringar på gång eller igångsatta i länet.

- Vi ser att många av företagen i länet expanderar och investerar i utveckling, t.ex. SCA, Komatsu Forest, Boliden och Martinssons. Lägg därtill Northvolts etablering, vindkraftsbyggen, Norrbotniabanan och hamnutbyggnader. Allt detta skapar en bra grund att stå på inför framtiden, fortsätter Aurora Pelli.

Branschernas olika företrädare var överens om att det finns hopp för Västerbottens näringsliv och att en vändning kan komma under hösten. Teknikföretagen, med 200 kortidspermitterade i länet, ser utvecklingen till hösten som helt avgörande för deras del. Vissa branscher har det dock oerhört tufft i dagsläget. Framförallt inom besöks- och turismnäringen och kulturella- och kreativa näringar, men även transportbranschen känner av de negativa effekterna av pandemin.

- Just nu säger 33 % inom vår bransch att man kanske behöver säga upp personal. Transport av livsmedel minskade rejält till restaurang- och hotellnäringen men det positiva är att bygg- och anläggningssidan fortsatt rullar. Dock är det ett problem att lastning och lossning tar betydligt längre tid på grund av alla restriktioner, säger Carina Ahlfeldt, regionchef på Sveriges Åkeriföretag.

Träbranschen i Västerbotten omsätter ca 8,5 miljarder per år med produktion i alla länets kommuner, och branschen sysselsätter 2 600 personer varav 550 kvinnor. Det är generellt bra beläggning i fabrikerna fram till sommaren men oron är stor inför senare delen av hösten utifrån att arkitekter börjar sägas upp och därmed indikerar att byggsidan börjar bromsa in. Alla investeringar hålls tillbaka i avvaktan på vad som händer.

- Investeringsvolymen för byggandet är avgörande för träbranschens framtid eftersom interiöra produkter ligger sist i byggkedjan och har stor inverkan på intäktssidan hos många av Västerbottens snickeriföretag, säger Lars Engman, verksamhetsledare på Träbransch Norr.

Den efterföljande diskussion handlade mycket om betydelsen att lyfta fram pandemins effekter på näringslivet i regionerna utanför storstadsområdena och att länets riksdags- kommun- och regionpolitiker bär fram perspektivet på nationell nivå. Det handlar om att synliggöra bristen på kapitaltillgång för investeringar utanför de större städerna, till att hålla uppe bostadsbyggandet och att skapa förutsättningar för kompetensförsörjning. Förädlingen av våra naturtillgångar borde kunna ta ytterligare steg och den unika naturen som finns i länet kan attrahera den framtida turisten. Även ökat samarbete efterfrågades inom regionen.

- Samverkan i kristider är viktigt och jag ser en potential i ännu mer regionalt samarbete till gagn för näringslivets utveckling framöver, säger Jonas Nordin, regionchef på Företagarna Västerbotten.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan