Digilyft för industriföretag

Tillväxtverket har fått regeringsuppdrag att arbeta för att fler industriföretag och industrinära tjänsteföretag ska använda sig av digital teknik och genomför under 2016 pilotprojekt för att hitta metoder och arbetssätt. I uppdraget ligger även att dra slutsatser om möjligheten att skala upp satsningen framöver.

Digilyft Västerbotten kommer att erbjuda små och medelstora industrinä̈ra fö̈retag inom lä̈net, kompetenshö̈jande insatser för att ö̈ka anvä̈ndningen av digital teknik. Frä̈mst inom affä̈rsutveckling och affä̈rssystem.

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll